Thursday, May 20, 2010

നൈല്‍ നദീതീരത്ത് വിളഞ്ഞ ദൈവങ്ങള്‍


ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകളുടെ ആധിക്യം ഇത്രമാത്രം എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരു വായന ഈജിപ്തിയോളജിയിലല്ലാതെ ഇല്ല. അത്രമാത്രം ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും എന്നെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ദേവീ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിഡി-എഫ് ഫയല്‍ തന്നെ ഇരുനൂറ്റിയമ്പത്തിയേഴു പേജ്- പകുതിയോളം ചിതങ്ങള്‍ സഹിതം. തുറക്കുന്ന സൈറ്റുകളില്‍ വിവരണങ്ങളുടെ പ്രവാഹം. എന്റെ വിഷയമാകട്ടെ ഈജിപ്തിയോളജി അല്ല താനും. ഇസ്രായേല്‍ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയാണു ഈ സമൂഹങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളെ ഒരെത്തിനോട്ടം എന്ന രീതിയില്‍ മാത്രം കാണുക. ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ ഈജിപ്തിലെ മതങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയുമാണു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഈജിപ്തില്‍ ഏകദൈവവിശ്വാസം എന്നാണു രൂപപ്പെട്ടത്, ചരിത്രകാര്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ ഈജിപ്ത്യോളജിസ്റ്റ് ആയ James Henry Breasted, ജര്‍മന്‍ പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്‍ Hermann Junker തുടങ്ങിയവരെപോലെയുള്ള ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്ത് ഏകദൈവവിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നും പിന്നീട് ബഹുദൈവാരാധനയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു എന്നാണു. മാത്രമല്ല നിച്ചെര്‍ (netcher), എന്ന പൊതു ദൈവ പദം ജ്ഞാനം അഥവാ ബ്രഹ്മം എന്ന അര്‍ത്ഥവുമുള്‍കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനു പല്പ്പോഴും ചരിത്രശേഷിപ്പുകള്‍ കുറവായിരിക്കും. പതിനെട്ടാം രാജകുടുമ്പത്തിലെ ഫരോവ അക്കെനാട്ടെന്‍ ബഹുദൈവാരാധനകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുകയും അറ്റന്‍ എന്ന ഏകദൈവത്തില്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത സ്വതന്ത്ര ദൈവങ്ങള്‍ എന്നതിലുപരി പലദൈവങ്ങള്‍ കൂടിയ ഒരു ദൈവം എന്ന ദൈവ സങ്കല്പവും ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനു തെളിവുകളുണ്ട്.

ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങളധികവും പ്രകൃതിവസ്തുക്കളാണു, ഫറോവയടക്കം. എന്നാല്‍ അഭൗതിക വസ്തുക്കളിലും അവര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്ന് ചില തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
BCE 13 നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള ലീഡന്‍ ചുരുളുകളില്‍ (ഇന്നത് ഡച്ച് മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്) ദൈവത്തെ വര്‍ണ്ണിക്കുന്നതിങ്ങനെ-
അവനെല്ലാ ദേവന്മാരില്‍ നിന്നും പരോക്ഷന്‍ ,പ്രകേതമാകട്ടെ അറിവില്ലാത്തതും
ആകാശങ്ങളേക്കാളത്യുന്നതന്‍, ആഴിയേക്കാള്‍ അഗാതവും.

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങിനെയുള്ള ചില ചുരുളുകളില്‍ നിന്നേ കണ്ടെത്താനാകൂ എന്നതാണു ഏത് കാലം മുതലാണു ഏകദൈവവിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ പഠിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രധാന തടസ്സമായി പുരാതന ഗവേഷകര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈജിപ്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ബഹുദൈവബാഹുല്യം കൊണ്ടാണു. എന്തിനെയെല്ലാം അവര്‍ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിനേക്കാള്‍ എളുപ്പം എന്തിനെ അവര്‍ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു പറയുകയായിരിക്കും.
ആയിരത്തിയഞ്ഞൂറോളം ദേവീ ദേവന്മാരുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളുമുള്ള ഈജിപ്ത് ദൈവങ്ങളില്‍ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മിശ്രജീവികളുമെല്ലാമുണ്ട്.
ഏതാണു ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം ഉത്തരം ഒറ്റവാക്കിലൊതുങ്ങില്ല. കാരണം കൃസ്താബ്ദം നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മാറിമറഞ്ഞവര്‍ നിരവധി- എങ്കിലും സൂര്യനെ നമുക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം സൂര്യനില്‍(Atum) നിന്നും വായുവും(Shu) നീരാവിയും(Tefnut)-വായുവില്‍ നിന്നു ഭൂമി(Geb), നീരാവിയില്‍ നിന്നു ആകാശം(Nut). ഇങ്ങിനെ പോകുന്ന ഒരു ദേവ-ശൃംഖലയുണ്ട്.

റെ എന്ന ദൈവവും സൂര്യദൈവമാണു. തലയില്‍ ഒരു സൂര്യന്റെ അടയാളമാണു ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്, പല കാലങ്ങളിലും റെ- എന്നതിനോട് ചേര്‍ത്ത് പല പേരുകളിലും ഇതിനെ ആരാധിച്ചു പോന്നു.

ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് വളരെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നാണു, ചിത്രാക്ഷരങ്ങള്‍ അഥവാ hieroglyphs ഓരോന്നിനെയും വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയുടെ കാലഘട്ടമെല്ലാം ഇങ്ങിനെ വേര്‍ത്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എങ്കിലും ദൈവങ്ങളുടെ അധികാരമെന്ത് എന്നതില്‍ പലപ്പോഴും ഇവ കുഴക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സൂര്യദേവനാണു കൂടുതല്‍ കാലം ഏറ്റവും കരുത്തനായി ആരാധിക്കപെട്ടിരുന്നത്.

മാത്രമല്ല, ഫറോവമാര്‍ ദൈവങ്ങളോ ദൈവ പ്രതിനിധികലോ ആയിരുന്നു. മിക്ക ചുവര്‍ ചിത്രങ്ങളിലും ദൈവവും രാജാക്കന്മാരും കൂടെയിരിക്കുന്നതായും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായെല്ലാം കാണാം. രാജാവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന്നു സമമാക്കുവാന്‍ ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ജീവിച്ച രാജാക്കന്മാര്‍ മാത്രമല്ല മരിച്ച രാജാക്കന്മാരും ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈജിപ്ത് ആദ്യം ക്രൈസ്തവ റോമും പിന്നീട് ഇസ്ലാമും കീഴടക്കുന്നത് വരെ ഇവരെല്ലാം ദൈവങ്ങളായി നിലനിന്നു. റോമക്കാരാണു ഭരണപരമായി ഈ ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിച്ചത്.
പ്രമുഖ ദൈവങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ പല പ്രേതാത്മാക്കളെയും ഈജിപ്തുകാര്‍ ആരാധിച്ചിരുന്നു. മിശ്രരൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവയിലുള്‍പ്പെടുന്നവയാണു.
ഏകദേശം BC 3000 ത്തോടെയാണു അമ്പലങ്ങളിലെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയതെന്നു കരുതുന്നു. സ്വാഭാവികമായും അമ്പലങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സമൂഹവും ആചാരങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു. അമ്പല ചുമരുകള്‍ ചിത്രാലംകൃതമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉത്സവങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു.
ഈജിപ്തിലെ വിവിധകാലങ്ങളില്‍ വിവിധ ദൈവങ്ങളായിരുന്നതിനാല്‍ തന്നെയും ഒരേ ദൈവത്തിനു വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന രൂപങ്ങളുള്ളതിനാലും പല ചിത്രങ്ങളിലും ഇവ കാണപ്പെടും. ചില ചിത്രങ്ങള്‍ അടുത്ത പോസ്റ്റില്‍ കൊടുക്കുന്നതാണു.
ഈജിപ്ത് ദൈവങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതാനു ഹോറസ്- ഫാല്‍ക്കന്‍ അഥവാ ഹൊറു എന്ന പദത്തില്‍ നിന്നാണു ഹോറസ്- ഈജിപ്തിലെ രാജക്കന്മാരുടെ പേരുകള്‍ അഞ്ചു നാമങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നതാണ്, അതിലെ ആദ്യത്തെത് ഹോറസിന്റെതായിരിക്കും. വിവിധയിനം ഹൊറസുകളുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്.4000 BC പഴക്കമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം-
ബെര്‍ലിനിലെ ഈജിപ്ത്യന്‍
മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്നും
ചില ദൈവങ്ങളാകട്ടെ ഒന്നായി ഒരിക്കലുമുണ്ടാകില്ല. രണ്ട്, മൂന്ന്, അഞ്ച്, ആറ് തുടങ്ങിയ ഒരേ രൂപവും പിന്നെ കൂട്ടായുമെല്ലാം മാത്രം പ്രത്യക്ഷമാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. സമയവും ദൈവങ്ങലില്‍ പെടുന്നു, മണിക്കൂറുകള്‍, രാത്രി എല്ലാം ആരാധനാ ബിമ്പങ്ങളായി ഈജിപ്തില്‍. പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെയും ഓരോ ദൈവത്തെ ഏല്പ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഈജിപ്തുകാര്‍. ഇത് പക്ലിലെ പന്ത്രണ്ടും രാത്രിയെ മറ്റൊരു ദൈവവും എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മനുഷ്യരൂപമുള്ള ദൈവങ്ങള്‍-ദേവനും ദേവികളും, സസ്തനികള്‍, മൃഗങ്ങള്‍,ഉരഗങ്ങള്‍, മിശ്രരൂപമുള്ളവ തുടങ്ങി പല രൂപത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ടും ആകെ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ദൈവങ്ങളെ തൊട്ടാല്‍ പുരാതന്‍ ഈജിപ്ത് നമുക്ക് തരിക. അവയില്‍ ചിലവയെ നമുക്ക് അടുത്ത് പോസ്റ്റില്‍ പരിചയപ്പെടാം

Thursday, May 13, 2010

പൗരാണികഈജിപ്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങള്‍പേപ്പറിന്റെ ചരിത്രവും പേരുമുത്ഭവിക്കുന്നത് പപിറസ്(papyrus) എന്നതില്‍ നിന്നാണു, ഇതൊരു ചെടിയുടെ പേരാണ്. ഈജിപ്ത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകര്‍ BC 4000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പുള്ള രേഖകള്‍ ഈ ചെടിയില്‍ നിന്നും നിര്‍മിച്ചെടുത്ത രേഖകളില്‍ നിന്നു ക്ണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പേപറിന്റെ ചരിത്രവും ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രമാണു. ഈജിപ്തിലെ ആദ്യ കാല ചരിത്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ പേപറസികളുടെ സംഭാവന വളരെ കൂടുതലാണു.

ഇതുപയോഗിച്ച് എഴുതിയ ചുരുളുകളെയും ഇതേപേരിലാണറിയപ്പെടുന്നത്, പഴയകാല പേപ്പര്‍ തന്നെ


അക്ഷരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക് ചിത്രങ്ങളെയാണു ഹീറോളജി (Hieroglyph) എന്നു വിളിക്കുക. പുരാതന ചരിത്ര പഠനത്തില്‍ ഇവയുടെ വായിച്ചെടുക്കല്‍ ഒരു വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഓരോ കഥകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒരു ചരിത്രത്തെയും.
(Hieroglyph)


ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണു ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചെടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, വളരെ പഴയ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിമകളും ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണു. ലോകത്തിലെ പല മ്യൂസിയങ്ങളിലായി അവ ചരിത്രത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.


ടെമ്പിള്‍ ചുമര്‍ചിത്രങ്ങള്‍, പാത്രങ്ങളില്‍ നിന്നു കിട്ടിയവ, ചുരുകളിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍, ശവകുടീരങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളും രേഖകളും തുടങ്ങി നിരവധി രേഖകളുടെ സഹായത്തോടെയാണു പഴയ ചരിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക. അതിനാല്‍ അവയില്‍ ചിലവയെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പുരാതന ലിപികളടങ്ങിയ ഒരു ടെമ്പിള്‍ ചുമര്‍ചിത്രംഈജിപ്തിലെ ഒന്നാമത് രാജകുടുമ്പത്തിന്റെ (3100-BC) തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണെന്നത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണു. കേരള ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം ചേര രാജവംശത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രാവിശിഷ്ടവും ലഭ്യമല്ല എന്നിടത്ത് ഇത് ചേര്‍ത്തു വായിക്കുക. അക്ഷരങ്ങളേക്കാള്‍ ചിത്രങ്ങളും ചെറു വിവരണങ്ങളും കൂടുതല്‍ സം‌വദിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഈ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഞാനവയുടെ സഹായം കൂടുതല്‍ തേടുന്നുണ്ട്.


പ്രാരംഭ രാജഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ ആഭരണങ്ങള്‍- വലത്ത് - പാത്രങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങള്‍


Wednesday, May 12, 2010

ഈജിപ്തെന്ന അത്ഭുതനിധി

ഈജിപ്തെന്ന അത്ഭുതനിധിപുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം, ഏതൊരു ചരിത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കാണു അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക, എത്ര പറഞ്ഞാലും നൈല്‍ നദിയില്‍ നിന്നു മുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കോപ്പവെള്ളം മാത്രമാവുകയെ ഉള്ളൂ, അത്ര മാത്രം ചരിത്രാവിശിഷ്ടങ്ങളാണു നൈല്‍ നദീ തടം നമുക്കു ബാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ആദ്യഭാഗം അല്പം പ്രയാസകരമായിരിക്കും വായിച്ചു പോകാന്‍, നമ്മോട് ബന്ധമില്ലാത്ത കുറേ രാജവംശങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായ പേരുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് വായനക്ക് മടുപ്പുളവാക്കും. എങ്കിലും ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു മതില്‍കെട്ടു പൊട്ടിച്ചാല്‍ ചരിത്രം നമ്മെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടു പോകും. അതിനാല്‍ രാജവംശങ്ങളുടെ പേരുകളെ ഒന്നവഗണിച്ചാലും ഈജിപ്തിന്റെ ഇന്നലെകളിലൂടെ നമുക്കു നീങ്ങാം.
നമ്മുടെ പഴയകാല രാജാക്കന്മാരായ മാനവിക്രമന്‍ എന്നല്ലാം ഒരു വിദേശി കേള്‍ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമായി ഇപ്പേരുകളെയും ഗണിച്ചാല്‍ മതി. ഇവ കേവലം ചില വാക്കുകളല്ല, എല്ലാ പേരുകള്‍ക്കും പുരാതന ഈജിപ്ത് ഭാഷയില്‍ അര്‍ത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരനത്തിനു മോശയുടെ കാലത്ത് ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന റമെസ്സെസ് എന്ന ഫറോവയുടെ പേരിന്നര്‍ത്ഥം റേ-യാല്‍ ജനിച്ചവന്‍ എന്നാണു.

വളരെ കുറഞ്ഞ മഴലഭിക്കുന്ന ഈജിപ്ത് പക്ഷെ, കൃഷിയാല്‍ സമ്പുഷ്ടമാണു. ആഫ്രിക്കന്‍ കാടുകളിലൂടൊഴുകി വരുന്ന നൈല്‍ ഈജിപ്തിന്റെ തീരങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമുള്ളതാക്കി ലോകചരിത്രത്തിനു അത്ഭുതങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.


ഈജിപ്തിലെ കാര്‍ഷിക ദൃഷ്യങ്ങള്‍


ഈജിപ്തിലെ പല പുരാതനാവശിഷ്ടങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് വിലപനച്ചരക്കായിരുന്നു. അബ്രഹാമിന്റെ സുവിശേഷം തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു മൊര്‍മോണ്‍ എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ച ജോസഫ് സ്മിത് 1835-ല്‍ മൈക്കല്‍ ചന്ദ്ലലര്‍ എന്ന ഒരു പുരാവസ്തു വില്പനക്കാരന്റെ കയ്യില്‍ നിന്നും ഈജിപ്ത്യന്‍ മമ്മികളും കുറേ പഴയകാല ചുരുകളും ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ വച്ചു വാങ്ങി എന്ന വായിക്കുമ്പോള്‍, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി തന്റെ ചര്‍ച്ചിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തി എന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍ അത്ഭുതപ്പെടാതിരിക്കാനാവില്ല.എന്നിട്ടു പോലും ഏതൊരു നാഗരികസംസ്കാരങ്ങളേക്കാളും ഇന്നും ഈജിപ്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ബാക്കിയായി നില്‍ക്കുന്നു.

ലോകത്തൊരിടത്തും ഇത്ര സമ്പന്നമായ ഒരു ചരിത്ര രേഖയില്ലെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം.

കൃസ്താബ്ദം 4500 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള ചരിത്രരേഖകള്‍ തുടങ്ങി പല രാജവംശത്തിന്റെയും ശേഷിപ്പുകള്‍ ലോകത്തിനു നല്‍കിയ ഒരു ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ഏതൊരു ചരിത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും അല്പം രോമാഞ്ചമണിയാതിരിക്കുക വയ്യ. ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ ചരിത്രമാണു. അതിനാല്‍ കാലഘട്ടം ഈജിപ്തിനെ ചരിത്രത്തെ വിഭജിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നു നോക്കാം. മൂപ്പതോളം രാജവംശങ്ങള്‍ (Dynasty) ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധിപന്‍മാരായിരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, അവയെ പത്തോളം കാലഘട്ടമായി ചരിത്രകാര്‍ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പിന്നീടുള്ള വായനക്ക് ഒരു സൂചികയായിരിക്കും. പലപ്പോഴും കൂടുതല്‍ വിശദീകരണങ്ങളും കാലഘട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു ഒരു ഒറ്റനോട്ടത്തിനു. അതിനാല്‍ താഴെയുള്ള പട്ടിക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള വായനക്ക് ഒരുപകാരമായിരിക്കും.

ഇതില്‍ ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രവുമായി ഈജിപ്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന മൂന്നു സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അവ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ യാത്രാമദ്ധ്യേയുള്ള താമസം, പിന്നീട് യൂസഫ് നബിയുടെ ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം, അതിലൂടെ യാക്കോബിന്റെ മക്കളെല്ലാം ഈജിപ്തിലെത്തുകയാണു, അതിന്നു ശേഷം മൂസാനബിയുടെ അഥവാ മോശയുടെ കാലത്തുള്ള പാലായനം. ഇവ ഏതെല്ലാം കാലത്താണെന്നു പഠിക്കുവാനും ഈ പട്ടിക ഉപകരിക്കും.

രാജകുടുമ്പം
കാലം(BC)
ചില രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകള്‍
പ്രാരംഭ രാജഭരണം
1-മത് രാജകുടുമ്പം
3080 - 2860
നര്‍മെര്‍,അഹ,ഡെന്‍, അഞിബ്,സെമര്‍ഖത്ത്
2-മത് രാജകുടുമ്പം
2860 - 2727
Hotepsekhemwi, നെബ്രെ, വെനെഗ്, ആക,
പുരാതന രാജഭരണം
3-മത് രാജകുടുമ്പം
2727 - 2655
സനഖ്ത്, ദ്ജോസര്‍, സെഖെംഖത്, ഖബ, ഹുനി
4-മത് രാജകുടുമ്പം
2655 - 2484
സ്നെഫ്രു, ഖുഫു, ജെദ്ഫ്രെ, ഖഫ്രെന്‍, ബക
5-മത് രാജകുടുമ്പം
2484 - 2336
വെസര്‍കഫ്,സഹുരെ, കകൈ, നെഫ്രെരെ, ഉനസ്
6-മത് രാജകുടുമ്പം
2336 - 2175
റ്റെറ്റി, വെസെര്‍ കരെ, പെപി, മെറെന്രെ,നെഫര്‍
ഒന്നാമത്തെ ഇടക്കാല ഘട്ടം
7-മത് രാജകുടുമ്പം
2175 - 2165
നെറ്റ്ജെരികരെ, മെങ്കരെ, നെഫര്‍കരെ, നെഫെര്‍കരെ നെബി, നെഫര്‍കഹൊര്‍
8-മത് രാജകുടുമ്പം
2165 - 2140
നഫെര്‍കരെ പപ്സിനെബ,വദ്ജെകരെ,ഇറ്റി, ഹോറ്റെപ്
9-മത് രാജകുടുമ്പം
2140 - 2100
ഖെറ്റി-1/2/3/4. നെഫെര്‍കരെ 3, ഷെഡ്
10-മത് രാജകുടുമ്പം
2100 - 2017
ഖെതി 5/6/7 , മെറി, മെറികറെ,
11-മത് രാജകുടുമ്പം
2130 - 1983
ഇന്റെഫ്1/2/3/4 , മെന്റുഹൊടെപ്, ഇന്റെഫ് കകരെ
മധ്യകാല രാജഭരണം
11-മത് രാജകുടുമ്പം
2040-1674

12-മത് രാജകുടുമ്പം
1983 - 1778
അമെനെംഹത് 1/2/3/4 , സിസൊസ്റ്റ്രിസ്1/2,
രണ്ടാമതു ഇടക്കാല ഭരണം
13-മത് രാജകുടുമ്പം
1776 - 1625
ഉഗഫ്,അമെനെംഹത് സെന്‍ബഫ്,സെക്കെമ്രെ ഖുതെവി, അമെനെംഹത് 5, അമെനി കമെവ്, സെത്, ഇബി, ആകെനി, സഹതൊര്‍
14-മത് രാജകുടുമ്പം
1710 - 1590
നഹെസി,ഖതിറെ,നെബ്ഫറ്റുരെ,സെഹെബ്രെ,മെരിദ്ജെഫ്രെ
15-മത് രാജകുടുമ്പം
1624 - 1514
സലിറ്റിസ്,ബ്നോന്‍,യഖൊബെര്‍,ഖിഅന്‍,അപൊപി
16-മത് രാജകുടുമ്പം
1620 -1540
അനത് ഹെര്‍, അപര്‍ ഹെനത്, സെംഖന്‍,യാം,അമു
17-മത് രാജകുടുമ്പം
1619 - 1534
ഇന്റെഫ്-5 , റഹൊടെപ്,ദ്ജെഹുടി, മെന്റുഹോറ്റെപ്7,നിബിര്വൊ1/2
നവീന രാജഘട്ടം
18-മത് രാജകുടുമ്പം
1534 - 1292
ജഹ്മെസ്,അമെനൊഫിസ്1/2 ,തുത്മൊസിസ്1/2/3/4, ഇയ2
19-മത് രാജകുടുമ്പം
1293 - 1188
റമെസ്സെസ്1/2 ,സെറ്റി1/2 , മെരെന്‍പ്ത്,അമെന്മൊസെ, സിപ്ത, തവെസെരെറ്റ്
20-മത് രാജകുടുമ്പം
1188 - 1069
സെത്നക്ത്, റമെസ്സെസ്-3/4/5/6/7/8/9/10/11
മൂന്നാമത് ഇടക്കാല ഘട്ടം
21-മത് രാജകുടുമ്പം
1070 - 945
സ്മെന്ദെസ്-1 , അമെനെമൊസ്, സെന്നെസ്1/2 ,അമെനെമൊപെറ്റ്, ഒസൊഖൊര്‍,സൈമുന്‍,
22-മത് രാജകുടുമ്പം
945 - 715
ഷെഷോന്‍ഖ്,നിംല്ലെറ്റ്,ഒസൊര്‍ഖൊന്‍,ഹൊര്‍സീസി,പമി
23-മത് രാജകുടുമ്പം
818 - 715
ഇഉപുറ്റ് , റുദമൊന്‍,ഷിഷോങ്ഖ്,നിംലൊറ്റ്,ടകെലൊറ്റ്, ഒസൊരൊകൊന്‍
24-മത് രാജകുടുമ്പം
727 - 715
ടെഫ്നഖ്റ്റ്,ബകെന്രെനഫ്, പദിനെംറ്റി
25-മത് രാജകുടുമ്പം
750-730
അലുല, കഷ്ത,
അവസാന രാജഘട്ടം
25-മത് രാജകുടുമ്പം
730 - 656
പിയെ,ഷബക, തഹര്‍ക, നഫ്രകരെ
26-മത് രാജകുടുമ്പം
664 - 525
അമ്മെറിസ്, സ്റ്റീഫനിറ്റെസ്, നെക്കോബ്,നെക്കോ-1.2., സ്പാമെറ്റിക്-1.2.3 ., അപ്രീസ്,അമാസിസ്,
ആദ്യ പേര്‍ഷ്യന്‍ ഘട്ടം
27-മത് രാജകുടുമ്പം
525 - 404
കംബിസെസ്-2, പെറ്റുബസ്റ്റിസ്-3, ദാരിഅസ്-1, ക്സെര്‍ക്സെസ്-1,ഇനാരസ്,
അവസാന രാജഘട്ടം
28-മത് രാജകുടുമ്പം
404 - 399
അമര്‍ത്ത്യാവുസ്
29-മത് രാജകുടുമ്പം
399 - 380
നെഫ്രോദ്-1,മുതിസ്,സമ്മുത്തിസ്,അക്കോരിസ്, നെഫ്രോദ്-2
30-മത് രാജകുടുമ്പം
380 - 342
നെക്റ്റാനിബോ 1, ടിയോസ്, നെക്റ്റാനിബോ 2

343-332
രണ്ടാം പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭരണം

332-395 CE
ഗ്രീക്കുകാരും റോമക്കാരും


ഈജിപ്തിലെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ആചാരങ്ങള്‍ അവയുടെ കാലങ്ങള്‍ എന്നിവ അടുത്ത പോസ്റ്റിലാകം